edukacja1Przy naszym gospodarstwie prężnie rozwija się idea upowszechniania edukacji ekologicznej i artystycznej.  W 2005 roku stworzyliśmy przy gospodarstwie Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Artystycznej imienia ks. Kazimierza Czarkowskiego. W gronie założycieli znalazły się wybitne postacie z grona artystów. lekarzy oraz filantropów. Ośrodek faktycznie jest opp, chociaż prawnie nie ma tego statusu.

Celem zajęć jest wzbudzenie zaciekawienia światem, dostarczenie radości odkrywania, poznawanie przyrody przez obserwacje i eksperymentowanie, pogłębienie wiedzy dla lepszego zrozumienia, a przez to szanowania natury, uczenie szacunku do pracy własnej i innych.    

 Program: zajęcia dla grup dzieci i młodzieży są dostosowane do programu nauczania i są uzupełnieniem wiedzy szklonej. Zajęcia dla dorosłych oraz dla rodzin uczą rozpoznawać rośliny i dekorować nimi mieszkanie, dom, taras, balkon, ogród, oraz stoły i potrawy, przygotowywać przetwory z owoców i ziół, smażyć konfitury i td, a równocześnie podglądamy i uczymy się rozumieć przyrodę,  wspominamy tradycje staropolskie i uczymy się dyskutować.

 

Przykładowe tematy zajęć dla grup dzieci i młodzieży:   

Przykładowe tematy zajęć dla rodzin:

Poza wyżej wymienionymi możliwe są po  wcześniejszym uzgodnieniu inne tematy zajęć

Zajęcia w zależności od tematu mają charakter  rozmowy, warsztatów  – praktycznych ćwiczeń, edukacja2obserwacji, pokazu i zabawy badawczej.  Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują karty zajęć i kwiatek doniczkowy. Uczestnicy zajęć rodzinnych zabiorą do domu własnoręcznie obsadzoną roślinami skrzynkę.

Miejsce  Zajęcia edukacyjne prowadzone są na terenie gospodarstwa ogrodniczego w Warszawie, ul. Cymbalistów 3, oraz poza nim, na przykład w przedszkolach, szkołach na wszystkich poziomach, szpitalach, świetlicach socjoterapeutycznych, domach opieki.

Uczestnicy Naszymi odbiorcami są zorganizowane grupy: przedszkolaki, uczniowie, osoby w podeszłym wieku, specjalne miejsce zarezerwowaliśmy dla osób niepełnosprawnych i nadpobudliwych. Ostatnio wprowadzamy cieszącą się uznaniem wśród uczestników ekologiczną edukację rodzinną. Są to zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 5 – 11 lat.

Terminy Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się  w dni powszednie i trwają od 1 do 2 godzin w zależności od wieku uczestników i wybranego tematu zajęć. Dla dzieci w wieku do 10 lat wymagana jest obecność minimum dwóch opiekunów – jest to konieczne ze względu na specyfikę  miejsca zajęć. Liczebność grup maksymalnie do 25 osób.

Zajęcia dla rodzin zazwyczaj odbywają się w soboty w godzinach 10 – 12 i 14 – 16, jednak możliwa jest po wcześniejszym umówieniu zmiana tego terminu.

Rezerwacja udziału w zajęciach  telefonicznie 22 6447228 lub e-mailem, należy wtedy podać termin, orientacyjną liczebność grupy i uzgodnić temat wybranych zajęć. Rezerwacja jest przyjęta gdy organizator potwierdzi rezerwację, a na nasze konto wpłynie zaliczka wysokości połowy należności.

Ceny Zajęcia  dla zorganizowanych grup i rodzinne są organizowane przez Gospodarstwo ogrodnicze Waldemar Kozłowski, natomiast nieodpłatne przez OEEiA.

Zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży 10zł od osoby, opiekunowie bezpłatnie.

Zajęcia rodzinne 100 zł od rodziny. Zajęcia odbywają się gdy zgłosi się na nie trzy rodziny.

Zajęcia są  nieodpłatne dla szpitali, domów opieki i dziennego pobytu, świetlic socjoterapeutycznych.